ایران

  • انقلاب اسلامی عزت و خودباوری به مردم بخشید

    آذر ارس: مدیرکل آموزش و پژوهش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به تنزل جایگاه ایران در زمان شاه، گفت: انقلاب اسلامی عزت و خودباوری به مردم بخشید و زمینه شکست ابهت آمریکا را…

  • ستاد جنگ اقتصادی باید در کشور تشکیل شود

    آذر ارس: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ما باید مانند زمان جنگ که ستاد جنگ در همه شهرها و روستاها وجود داشت، ستاد جنگ اقتصادی تشکیل داده و به رونق تولید کمک کنیم.

  • حاشیه نشینی تهدید جدی برای شهر است

    آذر ارس: معاون استاندار و فرماندار شهرستان ویژه مرند با بیان اینکه اکثر آسیبهای اجتماعی در مناطق حاشیه نشین و بافت فرسوده شهر اتفاق می افتد گفت: در صورتیکه بازآفرینی در این مناطق صورت نگیرد…