فرهنگ

  • سیاست مقابله با اعتیاد بومی سازی شود

    آذر ارس: فرماندار شهرستان ویژه مرند با تاکید بر مقابله جدی با بحث اعتیاد و کار دلی مسئولان ذیربط در این زمینه، گفت: با بومی سازی و تسهیل گری سیاست های کلی مبارزه با اعتیاد،…

  • احترام به والدین در جامعه فرهنگ سازی شود

    آذر ارس: معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری شهرستان مرند بر لزوم فرهنگ سازی احترام به سالمندان در جامعه تاکید کرد و گفت: آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی باید مهارت های زندگی و نحوه برخورد…

  • کمک به نیازمندان در مدارس فرهنگ سازی شود

    آذر ارس: معاون فرماندار شهرستان ویژه مرند با تاکید بر اهمیت کمک به همنوعان و رفع مشکلات آنها گفت: این حرکت زیبا باید در مدارس فرهنگ سازی شده و مقدمه کار خیر برای کمک به…