فرهنگ

  • معاون فرماندار ویژه شهرستان مرند:

    مسئولین به امور جوانان بیشتر توجه کنند

    آذر ارس: معاون فرماندار ویژه شهرستان مرند از عدم توجه کافی به امور جوانان انتقاد کرد و گفت: مسئولین مربوطه باید از جوانان که بعنوان سرمایه کشور هستند بدون هیچ گونه کوتاهی حمایت کنند.

  • رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مرند خبر داد:

    تشکیل شورای فرهنگ عمومی در روستاهای مرند

    آذر ارس: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مرند گفت: شورای فرهنگ عمومی در برخی روستاهای شهرستان مرند تشکیل شده که در برگزاری مناسبت های ملی مذهبی مشارکت می کنند.