فرهنگ

  • رونمایی از یک کتاب در منطقه آزاد ارس

    آذر ارس: همزمان با ایام سالگرد مقاومت سه سرباز وطن در شهریور ماه سال ۱۳۲۰ در جلفا، کتاب سه تفنگدار با حضور مدیرعامل و معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری ارس رونمایی شد.