فرهنگ

  • با حضور مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی؛

    مراسم روز دانشجو در مرند برگزار شد

    آذر ارس: مراسم روز دانشجو با حضور مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی در مرند برگزار شد.