گزارش

  • رسالت نظام اداری تسهیل گری در امور مردم است

    آذر ارس: فرماندار شهرستان ویژه مرند گفت: امروز رسالت اصلی نظام اداری، کار و فعالیت مستمر و نیز تسهیل گری در امور مردم است و نباید به بهانه عمل کردن به بخشنامه موجب ایجاد موانع…

  • چیلله گجه سی ( شب یلدا) در مرند

    آذر ارس: شب یلدا بلندترین شب سال، آئینی باستانی است که آن را با آداب و سنن مخصوصی در هر نقطه از ایران جشن می گیرند و حتی گفته می شود رنگ جهانی به خود…