سیاست

 • نیک نفس بخشدار مرکزی مرند شد

  آذر ارس: استاندار آذربایجانشرقی در احکام جداگانه، علی نیک نفس را به عنوان بخشدار بخش مرکزی مرند و بهرام ملکی را به عنوان بخشدار بخش یامچی منصوب کرد.

 • مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی در مراسم معارفه بخشداران مرکزی و یامچی مرند؛

  کاهش سرمایه اجتماعی آفتی برای نظام است

  آذر ارس: مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری آذربایجان شرقی نبود انسجام داخلی، اعتماد زدایی و کاهش سرمایه اجتماعی را آفت نظام دانست.

 • انقلاب اسلامی عزت و خودباوری به مردم بخشید

  آذر ارس: مدیرکل آموزش و پژوهش شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به تنزل جایگاه ایران در زمان شاه، گفت: انقلاب اسلامی عزت و خودباوری به مردم بخشید و زمینه شکست ابهت آمریکا را…