برگزیده ها

  • سند مقابله با بحران در مرند تدوین شود

    آذر ارس: فرماندار شهرستان ویژه مرند گفت: سند مقابله با بحران سیل و زلزله باید در شهرستان تدوین شده و دستگاه ها نیز متناسب با وظایف خود، امور را پیش ببرند.

  • سیاست مقابله با اعتیاد بومی سازی شود

    آذر ارس: فرماندار شهرستان ویژه مرند با تاکید بر مقابله جدی با بحث اعتیاد و کار دلی مسئولان ذیربط در این زمینه، گفت: با بومی سازی و تسهیل گری سیاست های کلی مبارزه با اعتیاد،…